ตรวจสอบสถานะการจอง

{fullWidth}

⬇ เช็คชื่อของท่านด้านล่างนี้หลังจากแอดมินส่งสรุปการจองให้ (อัพเดทเรียลไทม์)

** รหัสบ้านจะถูกใส่ชื่อผู้จองเอาไว้ หากชื่อของท่านไม่ตรงหรืออัพเดทใหม่แล้วยังไม่มีชื่อของท่าน "โปรดแจ้งแอดมินทางข้อความเพจ" **
** ผู้ที่ไม่หวังดีจะไม่สามารถเช็คอินในชื่อของท่านได้อย่างแน่นอนเพราะทางเรามีวิธีการตรวจสอบผู้ที่เข้าพัก **
** ผู้ที่ไม่หวังดีจะไม่สามารถเอาชื่อของท่านไปแอบอ้างขายห้องพักต่อคนอื่นได้อย่างแน่นอนเพราะทางเราจะเป็นตัวกลางให้ผู้ซื้อและผู้ขายในกรณีท่านที่จองขายห้องต่อ **

ตารางวันว่างเดือน มกราคม (1)


ตารางวันว่างเดือน กุมภาพันธ์ (2)


ตารางวันว่างเดือน มีนาคม (3)


ตารางวันว่างเดือน เมษายน (4)
ตารางวันว่างเดือน พฤษภาคม (5)


ตารางวันว่างเดือน มิถุนายน (6)


ตารางวันว่างเดือน กรกฎาคม (7)


ตารางวันว่างเดือน สิงหาคม (8)


ตารางวันว่างเดือน กันยายน (9)


ตารางวันว่างเดือน ตุลาคม (10)
ตารางวันว่างเดือน พฤศจิกายน (11)


ตารางวันว่างเดือน ธันวาคม (12)