รูปบ้าน S1, S2

{fullWidth}

บ้านกระจกสำหรับ 4 และ 2 ท่าน (เสริมได้ 1-4) (วิววัดป่าภูทับเบิก)
S1 บ้านกระจกสำหรับ 4 ท่าน | 2 นอน 2 น้ำ (เสริมได้ 1-4 ท่าน)
S2 บ้านกระจกสำหรับ 2 ท่าน | 1 นอน 1 น้ำ (เสริมได้ 1-2 ท่าน)

✅ระเบียงวิววัดป่าภูทับเบิก ✅ดาดฟ้าชมวิวทะเลหมอก 360° ✅ห้องน้ำในตัว ✅อาหารเช้า

Cinque Terre
รูปบ้าน A1 A2 รูปบ้าน A1 A2
รูปบ้าน A1 A2 รูปบ้าน A1 A2
รูปบ้าน A1 A2 รูปบ้าน A1 A2
รูปบ้าน A1 A2 รูปบ้าน A1 A2
รูปบ้าน A1 A2 รูปบ้าน A1 A2
รูปบ้าน A1 A2 รูปบ้าน A1 A2